Search

SÅDAN DELTAGER DU PÅ FOLKEMØDET

Folkemødet er demokrati under åben himmel. I løbet af tre dage mødes borgere og beslutningstagere i smukke rammer på Bornholm og dyrker samtalen. Der er mange måder at deltage på Folkemødet på, som du kan læse mere om her.


Bemærk: Information vedrørende Folkemødet 2024 er ved at blive udarbejdet. Siden opdateres i efteråret '23. Man kan indtil da gå på opdagelse i informationen fra 2023 som giver en idé om muligheder og vilkår, dog uden at være specifikke for Folkemødet 2024.

Følg med her på siden eller tilmeld dig Folkemødets nyhedsbrev for at holde dig opdateret. 


HVORDAN KAN I DELTAGE SOM ORGANISATION?

Folkemødet bliver skabt i samarbejde med organisationer, virksomheder, politiske partier, fonde og foreninger. Alle er med til at skabe indholdet på Folkemødet - fra debatter, taler og workshops til kulturelle arrangementer og nyskabende events på tværs. Som organisation kan I deltage ved at lave events på Folkemødet - enten fra eget eventsted eller et eventsted, I deler med andre organisationer. I kan også lave enkeltstående events - uden at have en fast plads. Afholder man events deltager man som "arrangør".

I kan deltage med eget eventsted på følgende måder:

 • Stadeplads (lejet areal, hvor man kan opstille telt) - læs mere

 • Bådplads (kajplads i Allinge Havn, hvor du kan fortøje et skib) - læs mere

 • Privat eventsted (en privatejet lokation i Allinge, f.eks. et hus, en café el.lign.) - læs mere

I kan deltage med enkeltstående events i telte og scener på festivalpladsen på følgende måder:

 • Tid i et debattelt (book tid i et af Folkemødets debattelte) - læs mere

 • Tid på Folkemødets Fællesscene (book tid og bliv en del af Folkemødets Fællesscene) - læs mere

 • Folkemødets Wildcards (søg om gratis tid i Folkemødets telte og scener) - læs mere

 • Book tid hos Folkemødets contentpartnere. De har spændende scener og telte og kan bistå med udvikling, planlægning og afholdelse af dine events på Folkemødet. Se og kontakt Folkemødets contentpartnere her

Du ansøger om plads via Folkemødets Selvbetjening fra mandag den 7. november. Læs mere om de forskellige måder at deltage på her på siden eller i vores arrangørhåndbog.

 

Vil du deltage som madbod på Folkemødet? Læs mere her


HVORFOR DELTAGE?

Der kan være mange årsager til at deltage på Folkemødet. Vil I sætte emner på dagsordenen? Vil I styrke dialogen og kontakten med jeres medlemmer? Vil I dyrke de netværksmuligheder, som Folkemødet tilbyder? Vil I gerne i dialog med organisationer, virksomheder eller politiske partier? Vil I lade jer inspirere og være med til at inspirere andre?

Det giver Folkemødet mulighed for. For Folkemødet er netop det tværgående møde mellem mennesker og mellem sektorer, siloer og synspunkter. Folkemødet er en fysisk ramme og et samlingspunkt. På Folkemødet kan I skabe og styrke relationer, præge den offentlige debat og være med til at udvikle vores demokrati. Vores arrangører siger selv at de får stort udbytte af at deltage; og hele 94% vil anbefale andre at deltage på Folkemødet.

DELTAG I EVENTS AFHOLDT AF ANDRE

På Folkemødet deltager repræsentanter fra mere end 1.600 organisationer, foreninger, virksomheder, partier mv. Enten i egne events eller i events afholdt af andre organisationer. Ønsker I ikke selv at afholde events, kan I deltage i events afholdt af andre. F.eks. som paneldeltagere, gæstetalere el.lign.

Frem mod Folkemødet offentliggør vi løbende hvilke organisationer der deltager med eget eventsted på Folkemødet. Når vi kommer endnu tættere på Folkemødet opdateres listen også med de organisationer der afholder et eller flere events. Tag fat I organisationer der afholder events, for at tilbyde jeres deltagelse. Listen over deltagende organisationer offentliggøres i løbet af januar måned.

DELTAG MED EGET EVENTSTED

LEJE AF STADEPLADSER

Til Folkemødet udlejer Foreningen Folkemødet en række kommunale arealer i Allinge til stadeholdere, der ønsker at opstille telt el. lign. under festivalen. 

På stadepladser skal der afholdes mindst ét event om dagen, torsdag til lørdag.

Folkemødets sekretariat står for fordelingen af stadepladserne. I tildelingen af arealer vil ansøgers planlagte aktiviteter indgå som et væsentligt element i vurderingen.

Når du søger om stadeplads, skal du søge om areal til alle jeres aktiviteter og ikke kun et areal til et telt. Eksempelvis hvis du ønsker at bruge areal udenfor jeres telt til lounge, udstilling, lager el. lign. Herudover skal du give en beskrivelse af indholdet af planlagte aktiviteter på Folkemødet.

Der kan søges om arealer til stadepladser fra 7.-22. november via Selvbetjening.

Læs mere om vilkår og muligheder for stadepladser i Folkemødets arrangørhåndbog.

 

LEJE AF BÅDPLADS

Til Folkemødet udlejer Foreningen Folkemødet en række kommunale bådpladser til eventskibe i Allinge Havn. Sekretariatet står for fordelingen af bådpladserne, der udlejes efter en samlet vurdering af indholdet i de planlagte aktiviteter på båden, bådens størrelse og den mest optimale disponering af havnen.

Da der ikke er plads til alle, der ønsker bådplads, anbefaler vi, at man også ansøger om at deltage på Folkemødet på andre måder, eksempelvis med en stadeplads. 

Når du søger om bådplads, skal du angive totallængden i meter (inklusiv evt. bovspryd m.v.) samt angive bredde på båden. Herudover skal du ved tilmelding også give en beskrivelse af indholdet af planlagte aktiviteter på Folkemødet.

Derudover er der en række myndighedskrav, regler og praktiske forhold du skal være opmærksom på. Dem kan du læse mere om i Folkemødets arrangørhåndbog.

Der kan søges om bådplads fra 7.-22. november via Selvbetjening.

 

PRIVAT EVENTSTED

Hovedparten af Folkemødets arrangører afholder deres events og debatter i et telt opsat på en af Folkemødets stadepladser. Et alternativ til dette er at afvikle events på et privat eventsted. Et privat eventsted kan være et hotel, cafe/restaurant, en have, baggård, garage eller p-plads, man som arrangør lejer af private lodsejere. Her er masser af muligheder for at få anderledes rammer til jeres events og skabe endnu mere Folkemøde-stemning rundt i
Allinge By.

Deltager du på Folkemødet med et privat eventsted, skal du bidrage til de fælles udgifter gennem et privat arealgebyr - ud over den leje I aftaler med ejeren af det private eventsted.

Derudover er der en række myndighedskrav, regler og praktiske forhold du skal være opmærksom på. Dem kan du læse mere om i Folkemødets arrangørhåndbog.

Der kan søges om privat eventsted fra 7. november 2022 - 15. januar 2023 via Selvbetjening.

 

 

DELTAG MED ENKELTE EVENTS

TIDER I DEBATTELTE

Foreningen Folkemødets debattelte er til arrangører der gerne vil fokusere deres ressourcer på at afholde enkelte events fremfor at have et fast eventsted med events alle dage. Vi etablerer debattelte på centrale placeringer i hele festivalområdet, og sikrer at debatteltet står klar til jeres event. Her kan I booke en eller flere tider til at afholde jeres event(s).

Hvert debattelt er indrettet med scenepodie, anlæg, siddepladser og en teltvært. Teltværten hjælper dig med at gennemføre dit event og har svar på de tekniske og praktiske spørgsmål.

Læs mere om hvordan du søger, prisen for at booke tider og praktiske forhold i Folkemødets arrangørhåndbog eller på vores hjemmeside.

Man kan søge om tider i debattelte fra 7. november 2022 - 15. januar 2023 via Selvbetjening.

 

FOLKEMØDETS FÆLLESSCENE

Folkemødets Fællesscene er en markant scene på Folkemødet. Med plads til mere end 100 gæster og flot udsmykning, er Fællesscenen stedet for spændende og nyskabende events. Du kan ansøge om en eller flere tider på Fællesscenen, som din primære deltagelsesform eller som et supplement til f.eks. en stadeplads.

Det er Foreningen Folkemødet der udvælger og tilrettelægger programmet på Fællesscenen. Det gør vi ud fra følgende principper:

 • Vi prioriterer nytænkende, kreative og involverende formater, der udfordrer den klassiske paneldebat.

 • Vi ønsker at sikre relevans og bredde i forhold til den samlede type af arrangører (små og store organisationer, bredde i interesser), debattemaer (både brede og smalle temaer med samfundsmæssig relevans), eventdeltagere mv.

 • Vi ønsker events, hvor flere forskellige organisationer har engageret sig.

Læs mere om Folkemødets Fællesscene i vores arrangørhåndbog.

Man kan søge om tid på Folkemødets Fællescene fra 7. november 2022 - 15. januar 2023 via Selvbetjening.

 

FOLKEMØDE WILDCARDS

Folkemødets Wildcards er en mulighed for organisationer med meget på hjertet, men mindre på bankkontoen. Med Wildcards stiller Foreningen Folkemødet og en række partnere gratis eventtider i egne telte og scener til rådighed for frivillige foreninger og små organisationer, der ellers ikke ville have mulighed for at deltage på Folkemødet. Som en del af vores ungeindsats, Ung Agenda, opfordrer vi især unge mellem 16 og 30 til at søge.

Vi prioriterer ud fra følgende principper:

 • Mindre foreninger: Mindre foreninger og organisationer, der i høj grad er drevet af frivillige.

 • Innovative events: Nytænkende formater, nye og kreative måder at debattere og formidle på.

 • Nye stemmer: Vi ønsker at give ordet til nye deltagere, organisationer, foreninger, personer som ellers ikke deltager events på Folkemødet. Særligt også unge deltagere.

 • Flere organisationer der går sammen: De bedste ideer bliver tit til i krydsfeltet mellem flere forskellige arrangører.

 • Ung Agenda: At unge mellem 16 og 30 er drivkraft bag de søgte events.

Man kan søge om Wildcards fra 7. november 2022 - 1. marts 2023 via Selvbetjening.

 


VIL DU SÆLGE MAD PÅ FOLKEMØDET?

Uden mad og drikke, duer Folkemødet ikke. Derfor udlejer Foreningen Folkemødet en række pladser til foodtrucks, pop-up restauranter mv., så vi - under hensyntagen til Allinges lokale forretningsdrivende - kan give alle gæster en god oplevelse.

Har du en spændende foodtruck? Et bæredygtigt madkoncept? Nogle helt særlige delikatesser eller drikkevarer du gerne vil sælge på Folkemødet? Så vil vi gerne høre fra dig, hvis du er interesseret i at deltage på Folkemødet. Vi åbner for ansøgning om deltagelse i november. Herfra kan du også læse mere om vilkår for deltagelse. Har du allerede nu spørgsmål? Kontakt madboder@folkemoedet.dk