Search

SÅDAN DELTAGER DU PÅ FOLKEMØDET

Der er mange måder at deltage på Folkemødet på.
Læs mere om de forskellige muligheder her.

Hvordan kan du deltage som arrangør?

For at sikre størst mulig fleksibilitet i en foranderlig tid, kan du som arrangør vælge at deltage på en eller flere af følgende måder: I det åbne online program om torsdagen, med forproduceret digitalt indhold, med tid på en temascene i Allinge, med tid i et livestudie i Allinge eller gennem et Folkemøde Wildcard.

Vi afholder kun events indenfor det indhegnede folkemødeområde.

Ønsker man at deltage fysisk i Allinge, skal man ansøge senest den 24. marts. Ønsker man at ansøge om digital deltagelse er ansøgningsfristen 14. maj.

Ansøg om deltagelse på Folkemødet 2021 her

Ved at tilmelde sig Folkemødet 2021 med aktiviteter i Allinge, binder man sig kun til økonomiske udgifter, hvis man efter offentliggørelsen af restriktioner for større forsamlinger i april tildeles tid eller tider på scener eller studier i Allinge. Herefter hæfter man for 50% af prisen for deltagelse, og fra den 15. maj hæfter man for 100% af prisen - også ved eventuelle skærpede myndighedsrestriktioner der påvirker antallet af scener og gæster og derved forhindrer jeres deltagelse.

Bemærk at hvert events skal tilmeldes og godkendes som normalt via Folkemødets Selvbetjening, uanset om det foregår i Allinge eller digitalt.

Læs mere om de forskellige deltagelsesformer nedenfor.

Åbent online torsdagsprogram

Torsdag tilbyder vi et helt åbent online program. Her inviterer Folkemødet alle arrangører til at deltage med digitale og live-streamede events fra hele landet.

Selve indholdet, omfanget og hvor det finder sted i landet, bestemmer man selv. Man står selv for den tekniske produktion og vælger selv sit medie, f.eks. Facebook Live, YouTube, Zoom el.lign.

Du skal bare tilmelde dine events via Folkemødets Selvbetjening inden 21. maj, som Foreningen Folkemødet behandler og godkender som normalt og de vil derefter fremgå af det officielle program med link til jeres valgte medie.

Foregår jeres events i Allinge uden for festivalområdet er udgangspunktet, at det foregår uden folkemødepublikum. Kun i det omfang, myndighederne giver tilladelse til det vil der blive åbnet for folkemødepublikum udenfor indhegningen.

Bemærk: Events skal live-streames og må kun foregå torsdag den 17. juni.

Ansøgningsfrist: 21. maj

Forproduceret digitalt indhold

I kan som arrangører deltage på Folkemødet med forproduceret digitalt indhold, såsom video, podcasts el.lign. der offentliggøres på Folkemødets digitale platform før eller under Folkemødet.

Forproduktioner kan være genrer som kortfilm, dokumentarer, et filmet teaterstykke, en forelæsning, en talk, en montage, satire eller meget andet. Kun fantasien sætter grænser, og vi ser gerne alternative og kreative produktioner. Det er også muligt at bruge en forproduktion som oplæg til en digital livedebat, som f.eks. et Zoom eller Teams møde. Her kan forproduktionen “sætte scenen” for en debat eller inspirere til en samtale.

Det er Foreningen Folkemødet der endeligt udvælger og tilrettelægger det digitale program. Vi prioriterer høj produktionskvalitet, særligt kreative indslag og emner inden for Folkemødets ramme ’Ideernes Folkemøde – fra dvale til drivkraft’.

Ønsker man at deltage med forproduceret indhold, så gå i dialog med Folkemødets digitale redaktør.

Ansøgningsfrist: 14. maj

Tider på temascene i Allinge

Arrangører kan ansøge om en tid på en af temascenerne i Allinge. Alt efter den mulige skalering af Folkemødet, oprettes flere temascener og derved flere tilgængelige tider. Hver tid er 45 min. til det enkelte event samt 15 min. til sceneskift forud for næste event.

Det er muligt at ansøge om tid på en temascene med eller uden live-streaming. Antallet af scener med live-streaming afhænger af myndighedernes restriktioner for det samlede fysiske arrangement i Allinge.

Hvis der er stor efterspørgsel efter at booke tider på temascenerne kuraterer og tilrettelægger Foreningen Folkemødet ud fra følgende principper:

  • Vi ønsker at sikre, at events har bred samfundsmæssig relevans inden for rammerne af ’Ideernes Folkemøde’, der fokuserer på ideer til, hvordan vi genstarter vores samfund efter corona.

  • Vi ønsker at sikre relevans og bredde i forhold til den samlede type af arrangører (små og store organisationer, bredde i interesser), eventformer (vi ønsker ikke kun paneldebatter), debattemaer (både brede og smalle temaer med samfundsmæssig relevans), eventdeltagere mv., så Folkemødets særkende som et tværgående samlingssted med stor bredde understøttes.

Skulle interessen være overvældende for at booke tider, og minder flere ansøgninger om hinanden, kan det blive nødvendigt med lodtrækning.

Ansøgningsfrist: 24. marts

Folkemødet Wildcard

Folkemødet Wildcard er for foreninger eller organisationer, som engagerer unge under 30 år. Det skal være organisationer, som har meget på hjerte, men kun har lidt på kistebunden og derfor vil søge om fri adgang til at lave events på Folkemødets temascener i Allinge. Vi prioriterer:

  • Nye ideer: Vi vil gerne give scenen til unge: Hvad er de bedste ideer til genstart af vores samfund efter corona? Hvordan kickstarter vi efter corona – de bedste ideer om alt fra åndsliv og kulturliv til uddannelse og grøn omstilling.

  • Innovative events: Nytænkende format, nye og kreative måder at debattere og formidle. Nye stemmer. Nye ideer.

  • Flere organisationer der går sammen: De bedste ideer bliver tit til i krydsfeltet mellem flere forskellige arrangører.

Skulle interessen være overvældende for at booke tider, og minder flere ansøgninger om hinanden, kan
det blive nødvendigt med lodtrækning.

Ansøgningsfrist: 24. marts

Tider i livestudie i Allinge

Arrangører kan søge om tid i et livestudie i Allinge, hvorfra man kan afholde events uden fysisk publikum. Livestudierne er tiltænkt kortere og mere intime formater, såsom talks, interview, “Ask Me Anything” el.lign., hvor fokus er på det digitale publikum og interaktionen med dette.

Tiderne fordeles som udgangspunkt á 30 min., hvor det er muligt at søge om flere og/eller sammenhængende tider.

Ansøgningsfrist: 24. marts

Civiltinget Podcast

Civiltinget er scenen for frivillige foreninger med noget på hjertet, men mindre på bankkontoen. Disse foreninger kan ansøge om at deltage i Civiltingets podcasts.

Med Civiltinget podcasts ønsker Foreningen Folkemødet at skabe gode rammer for de helt små foreninger og organisationer, som er baseret på frivillighed og uden økonomisk formåen. For at give disse foreninger bedre mulighed for at komme til orde på Folkemødet tilbyder vi at producere gratis podcasts enten før Folkemødet eller under i Civiltingets lydstudie i Allinge.

Civiltinget Podcasts bliver til i et samarbejde mellem Foreningen Folkemødet, Cibicom og Radio Folkemødet.

Ansøgningsfrist: 14. maj

Vil du sælge mad på Folkemødet?

Uden mad og drikke duer Folkemødet ikke. Har du en spændende foodtruck, et bæredygtigt madkoncept, nogle særlige delikatesser eller drikkevarer du gerne vil sælge på Folkemødet? Så kontakt lars@folkemoedet.dk eller tilmeld dig Folkemødets nyhedsbrev for at få mere information.