Search

Hvordan prioriterer vi forskning?

Tænketanken DEA

Science Report

Debat - Uddannelse og forskning


De seneste år er der sket væsentlige forandringer i, hvordan dansk forskning finansieres. De private fonde fylder mere og mere. Og en større andel af de offentlige midler uddeles som strategiske og politisk forhandlede midler gennem forskningsreserven. De forandringer har bl.a. betydning for, hvilke forskningsområder og -miljøer, der vokser, og hvilke der sygner hen. Forskningspolitikken i Danmark består i dag af enkeltstående strategier om fx rumforskning og grønne missioner. Det betyder, at en række videnskaber ikke er inkluderet, og at der ikke findes en ramme, som forholder sig til, hvordan forskellige områder skal prioriteres i forhold til hinanden, når der fx uddeles strategiske midler gennem forskningsreserven. Tænketanken DEA og Science Report inviterer til en debat om, hvorvidt der er behov for en samlet ramme for, hvordan strategiske forskningsmidler prioriteres. Hvordan skal en sådan ramme i så fald se ud? Og hvordan skal den blive til?

Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej

13. juni 2024

13. juni 2024 13:30 - 14:15

Hvordan prioriterer vi forskning?

Color

K25 - Tænketanken DEA

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


Deltagere

David Dreyer Lassen

Prorektor for forskning og innovation

Københavns Universitet

Tobias Høygaard Lindeberg

Underdirektør

Tænketanken DEA

Camilla Gregersen

Forperson

DM

Charlotte Rønhof

Bestyrelsesmedlem

Innovationsfonden


Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej