Search

Hvordan styrkes kommunal kvalitetsudvikling og forskning?

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

KL

Danske Professionshøjskoler

Debat - Uddannelse og forskning


En af de største igangværende forandringer af vores velfærdssamfund er omstillingen til det nære sundhedsvæsen. Men der er akut brug for mere viden om, hvilke løsninger, der virker og hvordan vi organiserer de nære sundhedsopgaver. Der er fire store udfordringer med at sikre videngrundlaget for og kvaliteten af kommunernes sundhedstilbud: 1. Potentialerne i de kommunale sundhedsdata er endnu ikke fuldt udnyttet 2. Der er ikke nok forskning og forskningsmidler på området 3. Der er brug for at sætte en tydelig forskningsdagsorden 4. Der mangler gribekapacitet i kommunerne, dvs. forskningsinfrastruktur, forskningskompetence og hensigtsmæssig organisering til understøttelse af forskningsaktiviteter. I denne debat vil panelet drøfte, hvordan vi sikrer mere data, viden og finansiering til at opbygge en forskningsstruktur, som er bæredygtig og fagligt værdifuld i en tid, hvor kommunerne er pressede på tid, arbejdskraftmangel, økonomi og afbureaukratiseringsdagsordenen.

Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej

13. juni 2024

13. juni 2024 11:00 - 11:45

Hvordan styrkes kommunal kvalitetsudvikling og forskning?

Color

J26 - Professionshøjskolernes SangBar

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


Deltagere

Christian Boel

Direktør

Sundhed og omsorg i Århus

Søren Nedergaard

COO

Novo Nordisk Fonden

Tobias Høygaard Lindeberg

Underdirektør

Tænketanken DEA

Randi Brinckmann

Dekan, Det Sundhedsfaglige Fakultet

Københavns Professionshøjskole


Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej