Search

FORENINGEN FOLKEMØDET

Foreningen Folkemødet er den styrende organisation bag Folkemødet i uge 24.
Foreningen har til formål at styrke det danske demokrati og mindske afstanden mellem borger og beslutningstager.

Foreningen Folkemødet er den styrende organisation bag Folkemødet.

Vores formål er at styrke det danske demokrati ved at mindske afstanden og øge tilliden mellem borgere og beslutningstagere. Det gør vi primært på Folkemødet i uge 24.

Foreningen har også til formål at udvikle andre arrangementer samt støtte initiativer til gavn for børn og unge, kultur og idræt på Bornholm.

Læs Foreningen Folkemødets vedtægter

Læs partnerskabsaftalen mellem Bornholms Regionskommune og Foreningen Folkemødet

Vibe Klarup

Formand i Foreningen Folkemødet.
Formand for Rådet for Socialt Udsatte og Direktør for Hjem til Alle Alliancen.

Foto: Helga Teilgaard

Olav Hesseldahl

Næstformand i Foreningen Folkemødets bestyrelse.
Direktør i Melting Pot Foundation, stifter af Ungdomsbureauet og Ungdommens Folkemøde.

Thomas Thors

Medlem af Foreningen Folkemødets bestyrelse.
Borgmester i Bornholms Regionskommune.

Bruno Månsson

Medlem af Foreningen Folkemødets bestyrelse.
Advokat og indehaver af Paragraf Plus med møderet for Højesteret.

Søs Marie Serup

Medlem af Foreningen Folkemødets bestyrelse
Direktør i BY SERUP og politisk kommentator på TV2 NEWS.

Alfred Josefsen

Medlem af Foreningen Folkemødets bestyrelse.
Bestyrelsesformand i UNICEF Danmark, foredragsholder og ledelseskonsulent.

Lene Frigaard

Medlem af Foreningen Folkemødet.
Sektionsleder på Bornholms Hospital og næstformand i Bornholms Idræts- og Kulturcenter.

Mikkel Marschall

Medlem af Foreningen Folkemødet.
Grundlægger samt ejer af Sol over Gudhjem og ejer af Bornholms Kildevand.

John Wagner

Medlem af Foreningen Folkemødet.
Direktør i De Samvirkende Købmænd

Jann Sjursen

Medlem af Foreningen Folkemødet.
Sekretariatschef for Foreningen af Kristne Friskoler.

Susanne Hegelund

Medlem af Foreningen Folkemødet.
Partner i Hegelund og Mose.

Foto: Camilla Hey

Lisbeth Trinskjær

Medlem af Foreningen Folkemødet.
Formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Signe Lopdrup

Medlem af Foreningen Folkemødet.
Direktør i Roskilde Festival-gruppen.

Allan Hansen

Medlem af Foreningen Folkemødet.
Direktør i Nordisk Film.

Charlotte Bach Thomassen

Medlem af Foreningen Folkemødet.
Formand i DGI.

Connie Hedegaard

Medlem af Foreningen Folkemødet.
Bestyrelsesformand i Concito - Danmarks grønne tænketank.

Strategi for Folkemødet

Foreningen Folkemødet har afholdt en række workshops med medlemmer, bestyrelse og sekretariat. Møderne blev faciliteret af udviklingsbureauet BETA.

Fokus var på hvordan Folkemødet skulle se ud om fem år. Hvad vi kan og hvad vi vil. Resultatet af dette arbejde kan du læse mere om her:

Læs om Foreningens overordnede strategi

 

Historien bag

Som et led i udviklingen og konsolideringen af Folkemødet som organisation, blev det i 2016 besluttet at stifte Foreningen Folkemødet. Beslutningen blev taget med et ønske om at gøre Folkemødet økonomisk bæredygtigt, udvikle faciliteter for deltagere og for at festivalen i endnu højere grad kan inddrage frivillige.

I marts 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at udskille Folkemødet fra Bornholms Regionskommune. Foreningen Folkemødet blev stiftet i april, og pr. 1. januar 2017 overgik Folkemødet rent formelt fra at være et kommunalt projekt til Foreningen Folkemødet.

Foreningen Folkemødet producerer, udvikler og evaluerer Folkemødet i Allinge for Bornholms Regionskommune. Kommunen og foreningen har et tæt partnerskab omkring den fortsatte udvikling af Folkemødet og klargøringen af Allinge til Folkemødet er fortsat i Kommunens hænder.

 

Se årsregnskaberne fra 2017 og 2018

Årsregnskab 2018

Årsregnskab 2017

 

Foreningen Folkemødets konstruktion

Foreningen Folkemødet driver og udvikler Folkemødet for Folkemødets ejer, som er Bornholms Regionskommune (BRK). Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune kan til enhver tid opsige samarbejdet med foreningen og for eksempel beslutte at nedlægge Folkemødet eller overdrage driften til nogle andre. BRK ejer rettighederne til navnet og eventet Folkemødet.

BRK stiftede Foreningen Folkemødet for at sikre, at det hastigt voksende Folkemøde kunne udvikle sig bedst muligt.

De økonomiske resultater, Foreningen Folkemødet skaber, skal først og fremmest anvendes til udvikling af Folkemødet. Dernæst skal de støtte aktiviteter til gavn for børn og idræt på Bornholm.

BRK valgte mellem at stifte Foreningen Folkemødet eller en erhvervsdrivende fond. Valget faldt på en forening med begrænset medlemskreds, fordi foreningens medlemmer og bestyrelse med deres forskellige kompetencer er med til at understøtte Folkemødets behov og udvikling. Desuden kan Foreningen,- om ønsket,- senere omdannes til en fond. Bestyrelsen finder det aktuelt ikke relevant.

Foreningen Folkemødet består af op til 16 medlemmer, der arbejder lige som et advisory board. Deres rolle er at bidrage til Folkemødets mission ved at stille deres viden og netværk til rådighed. Gruppen er derfor også sammensat af medlemmer med kompetencer inden for forskellige grene af samfundet. Lige som et advisory board er medlemmerne udpeget og de repræsenterer ikke andre end sig selv. Imellem sig vælger de en bestyrelse, der sidder for et år ad gangen.

Ønsker man at komme i betragtning som medlem af foreningen, kan man rette henvendelse til foreningens formand.

Bestyrelsens virke

Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede og får ikke dækket tabt arbejdsfortjeneste.

Bestyrelsesmedlemmer kan ej heller modtage honorar eller tilsvarende fra Foreningen Folkemødet for opgaver udført for denne.

Der betales refusion af transportomkostninger i forbindelse med rejser til bestyrelsesmøder samt i forbindelse med opgaver, der løses for Foreningen Folkemødet.

Rejser i Danmark refunderes ifølge statens regler, dvs. billigste offentlige transport eller gældende statslig takst for kørsel i privat bil. Til Bornholm kan fly og taxa dog anvendes.

Bestyrelsesmedlemmer kan få dækket overnatningsudgifter i forbindelse med deltagelse i Folkemødet.

Medlemmer af Foreningen Folkemødet kan få dækket transportomkostninger i forbindelse med generalforsamlingen jf. ovenstående.