Search

Brev til arrangører og partnere

Kære arrangører og partnere på Folkemødet,  

Vi nærmer os med hastige skridt årets Folkemøde, og der bliver i år rekordmange events. 

Som direktør for Folkemødet er det naturligvis vigtigt at værne om, at alle disse spændende møder og debatter forløber på en rar og konstruktiv facon. På alle niveauer i Foreningen Folkemødet har vi derfor diskuteret, hvad vi kan gøre for at fremme dette.  

Formålet med Folkemødet er at styrke demokratiet, og vi skal kunne rumme forskelligheder og uenigheder. Derfor er det vigtigt, at vi tager samfundets svære samtaler med åbenhed og gensidig respekt. Her er det afgørende, at alle respekterer samtalen som det vigtigste demokratiske værktøj.  

Vi hylder samtalen på Folkemødet, og vi hylder alskens form for politisk debat, happenings, aktivisme og kreative indslag på Folkemødet. Politisk aktivisme er udtryk for sundt engagement og handlekraft. Det er en kerneværdi i et stærkt og dynamisk demokrati. Vi har mange gode erfaringer med aktivister, der har demonstreret og lavet happenings gennem årene. Det bidrager til, at Danmarks største demokratifestival forbliver levende, sprudlende og foranderlig.  

Det er helt afgørende, at vi alle overholder Folkemødets grundværdi – at vi lytter til hinanden, bliver klogere, debatterer og diskuterer med respekt. Det er helt imod Folkemødets ånd bevidst at forsøge at lukke munden på hinanden – det er en destruktiv handling, som ødelægger den demokratiske samtale. 

Folkemødet afholdes i et åbent, offentligt rum. Af den grund har Foreningen Folkemødet ikke uddannede vagter, der kan bortvise eller stoppe gæster til Folkemødet. Nogle af vores frivillige holder øje med værdigenstande, nogle er sikkerhedsværter, som hjælper med til at styre store folkemængder og andre er tryghedsværter, der hjælper gæsterne, hvis de har været ude for uheld mv. Men den overordnede sikkerhed overlader vi trygt til Bornholms Politi. 

Foreningen Folkemødet har udarbejdet et oplæg til en handlingsplan for de events, hvor I som arrangører tænker, der kan opstå tumult, larm eller protester: 

  • Som arrangører og partnere på Folkemødet spiller I en hovedrolle i at skabe gode og sunde debatter, som i mange tilfælde også har en ”bred” offentlig interesse. Allerede inden Folkemødet kan I overveje at invitere en bred vifte af deltagere med i paneler, debatter mv., så forskellige synspunkter bliver repræsenteret bedst muligt.  
  • Hvis der opstår højlydte protester under et event, så start en dialog og overvej at invitere eventuelle demonstranter/aktivister op på scenen for at fremføre deres synspunkt. Enten ved at en talsperson indtræder i debatten, eller ved at demonstranterne får nogle minutters taletid. 
  • Hvis I som arrangør oplever en højlydt aktion ved jeres event, er I altid velkomne til at kontakte Folkemødets sekretariat på telefon +45 6120 0631. 
  • Så sender vi en repræsentant fra Foreningen Folkemødet, som vil mægle mellem jer og aktivisterne. Det kan også være, at vi allerede er til stede ved arrangementet. I det tilfælde vil vi selv give os til kende og lade jer vide, at vi er klar til at gå ind som mægler, hvis I som arrangør ønsker det. 
  • Afviser demonstranterne invitationen eller fortsætter de med at forstyrre, så hold en pause og genoptag arrangementet. Demonstranterne går måske af sig selv – måske efter appel fra andre gæster.  
  • Prøv at tilstræbe at holde dialogen. Fortsætter aktionen, skal arrangøren beslutte, om der skal tages endnu en pause eller igen tilbydes taletid. 
  • Vær ikke bekymret for at der er tilråb eller højlydt ytringer fra tilskuere – inddrag dem eventuelt i bredest muligt omfang i dialogen.  
  • Den sidste konsekvens er muligheden for at aflyse eventet.  

Folkemødet er summen af titusindvis af menneskers engagement. Det er et fællesskab, som hviler på et fundament af vores mest dyrebare demokratiske værdier. Fællesskabet er i sidste ende det, som sikrer trygge og åbne folkemøder, hvor alle kan udtrykke sig frit.  

Vi glæder os til at se jer og ser frem til endnu tre fantastiske folkemødedage i Allinge med debatter, samtaler og en masse hygge og leben.  

Hvis I har yderligere spørgsmål om handlingsplanen, er I velkomne til at kontakte mig. 

Venlig hilsen 

Peter Christiansen, direktør, Foreningen Folkemødet 

Telefon: 3012 7567 

Mail: peter@folkemoedet.dk