Search

Forårssamtale i Folkemødehuset - Klimaaktivisme og indflydelse

Den 20. marts inviterer Gang I Kulturen - Nordbornholm og Folkemødet igen til samtale i Folkemødehuset. Mød tre personer, der på hver deres måde præger debatten om klima og miljø i Danmark og deltag i debatten om, hvordan aktivisme kan give indflydelse


Hvordan spiller aktivisme og de sociale medier ind i debatten om klima og miljø? Den 20. marts vil foredragsholder, journalist og klimaaktivist Signe Wenneberg, forperson for ungeklimarådet Nadia Gullestrup og miljøminister Lea Wermelin debattere dette i Folkemødehuset. 

Alle er velkommen til at deltage, og der vil undervejs serveres lækker varm mad for 75 kroner. 

Hvor: Folkemødehuset, Sverigesvej 1, 3770 Allinge
Hvornår: Søndag den 20. marts klokken 17:30 
Hvad: Samtale, oplæg og interview om aktivismes indflydelse på klima og miljø debatten. 

Arrangementet er gratis. 

Varm mad koster 75 kroner. 

Tilmeld dig eventen her

SIGNE WENNEBERG - Foredragsholder, journalist og klimaaktivist. Hun udkommer dagligt til sine mange følgere på bl.a. Instagram - og skriver især om hverdagsaktivisme, bæredygtigt byggeri, at dyrke jorden, madspild og hvad vi selv kan gøre under mottoet “Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget"

NADIA GULLESTRUP - Forperson for ungeklimarådet. I ungeklimarådet arbejder Nadia på at engagere en bred del af den danske ungdom, som hun repræsenterer i rådets samarbejde med beslutningstagere og det private erhvervsliv. Derudover læser hun en kandidat i miljøøkonomi.

LEA WERMELIN - Bornholmer og miljøminister. Lea Wermelin vil interviewe Signe Wenneberg og Nadia Gullestrup efter deres oplæg og selv komme med refleksioner om, hvilken magt influencers og aktivister har.