Search

FORENINGEN FOLKEMØDET SØGER EN NY DIREKTØR

Foreningen Folkemødet søger en ny direktør, der kan være med til at sikre, at Folkemødet fastholder og udvikler sin stærke position som Danmarks demokratifestival og smeltedigel. Læs mere om stillingen og ansøg her.


Foreningen Folkemødet står på et spændende sted i sin udvikling. På den ene side er Folkemødet stærkt tilbage efter coronaårene og har en solid position som samlende samfundsaktør og brand. På den anden side skal Folkemødet i de kommende år udvikle sig med nye formater under hensyntagen til fortsat bred opbakning og bæredygtig økonomi.  

Det kræver en direktør med store visioner og solid forretningsforståelse, som kan bringe Folkemødet robust og relevant ind i fremtiden.

Du kan læse mere om stillingen, ansøgningsprocessen og ansøg her. 

Jobprofil

 • at sikre, at Folkemødet fastholder og udvikler sin position som en yderst velbesøgt, folkelig festival og som must go-event for alle etablerede kræfter i samfundsdebatten

 • at stå i spidsen for en fortsat professionalisering af Folkemødet, lige fra kontrakter, prissætning og partnerskaber over hele året til produktion, eksekvering og værtskab i Folkemøde-dagene i Allinge i juni

 • at konsolidere og udbygge foreningens økonomi og derigennem sikre en stabil og langsigtet finansiering af foreningens aktiviteter

 • at udvikle nye og kreative formater og platforme for afviklingen af events på Folkemødet, så vanetænkning udfordres, og publikum fortsat overraskes

 • at styrke de internationale kontakter og tage aktivt del i det internationale samarbejde med henblik på at understøtte demokratiudviklingen i et internationalt perspektiv

 • at fortsætte det ambitiøse fokus på bæredygtighed i foreningens arbejde

 • at udvikle et godt samarbejde med Foreningen Folkemødet og dens bestyrelse, sådan at de stærke kompetencer i foreningen udnyttes, og der er konsensus om  bedre rolle- og ansvarsfordelingen mellem forening, bestyrelse, direktør og sekretariat

 • at lede Folkemødets kompetente sekretariat, så dedikation og pionerånd fastholdes, samtidig med at arbejdet understøttes af sundt bureaukrati og god dokumentation

 • at sikre åbenhed og transparens om Folkemødets visioner og holdninger og om Folkemødets forvaltning af sin opgave og sine midler.

Personprofil

De formelle kvalifikationskrav:

 • Har relevant ledelseserfaring fra en organisation eller virksomhed præget af stort samfundsengagement, et bredt stakeholderlandskab og mange interesser og ildsjæle

 • Har tværsektoriel erfaring og netværk, således at du evner at navigere i arenaer inden for både politik (lokalt og nationalt), erhvervsliv og civilsamfund

 • Har dokumenteret kommerciel forståelse, herunder især evne og interesse for langsigtet og nytænkende fundraising og udvikling af bæredygtige forretningsmodeller

 • Har udprægede kommunikative kompetencer og erfaring med at motivere og skabe følgeskab hos både ansatte, frivillige og samarbejdspartnere

 • Har erfaring med forhandling og indgåelse af kontrakter og samarbejdsaftaler

 • Har dokumenteret erfaring med produktion og afvikling af større events, herunder at kuratere indhold

De mere personlige kompetencekrav:

 • Har evnen til at opfange tidens vigtigste samfundsudfordringer og omsætte det til vedkommende debat, herunder spotte nybrud i den demokratiske udvikling og løbende udvikle og teste forskellige formater for engagement og dialog

 • Er i stand til at bringe mennesker sammen om en sag, lede gennem netværk, håndtere interessenter og motivere partnerne om Folkemødet

 • Kan navigere i et felt, hvor mange aktører føler ejerskab til Folkemødet, og hvor der er brug for at kunne stå fast i mødet med ønsker og krav og samtidig være medspiller og udvikler, så de gode løsninger findes, og relationerne udbygges

 • Motiveres af at være en nærværende leder på sekretariatet i Allinge, afvekslende med det mere netværksorienterede arbejde i andre dele af landet

 • Er i besiddelse af et vist spejdergen i form af en ukrukket tilgang til arbejdet, hvor en række forskellige funktioner skal løftes i fællesskab, særligt i de højintensive måneder op til og under Folkemødet.

Foreningen består af op til 26 selvsupplerende medlemmer, hvoraf syv medlemmer udgør bestyrelsen. Bornholms borgmester er født medlem af foreningen og af bestyrelsen.

Foreningen og dens bestyrelse er sammensat af kompetente (ulønnede) medlemmer, der dækker bredt og i sig selv udgør en ganske betydelig ressource for Folkemødet. Dette er en stærkt positiv faktor for den kommende direktørs arbejdsvilkår.

Folkemødets sekretariat består af ti årsværk med stærke kompetencer inden for kommunikation, programlægning, IT, partnerskabssamarbejde m.m. I forbindelse med selve afviklingen af Folkemødet vokser organisationen, og mere end 400 produktionsfolk og frivillige bidrager.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2022.

Læs mere og ansøg her.