Search

NYT PROJEKT VIL SÆTTE UNGE VÆLGERE I FOKUS

Foreningen Folkemødet og Tuborgfondet står bag et nyt projekt, der skal give unge vælgere et talerør og en stemme i forbindelse med det forestående kommunalvalg. Med en række arrangementer i oktober og november vil projektet ”Rock the Boat - Vote” give unge bedre mulighed for at deltage i den demokratiske samtale.


Unge vælgere skal være en større del af den demokratiske samtale på Bornholm. Sådan lyder meldingen fra Foreningen Folkemødet, der med støtte fra Tuborgfondet søsætter et nyt projekt for unge bornholmere.

Med det fine gamle bornholmske skib ”Mester” som omdrejningspunkt, vil projektet ”Rock the Boat – Vote” sætte fokus på unge vælgere. Projektet lægger til i tre havne rundt omkring på øen med talere, festival-stemning, DJ’s, quiz og meget mere tre fredage frem mod valget. Her vil man møde unge, lade dem komme til orde og italesætte det, der interesserer og betyder noget dem. Erfaringerne indsamlet fra disse arrangementer præsenteres over flere omgange for de politiske kandidater med politiske debatter og events.

Hos Foreningen Folkemødet er nødvendigheden af sådanne projekter klar:

”Det er en demokratisk opgave at give unge vælgere mulighed for at komme til orde. Valgdeltagelsen blandt unge er markant lavere end øvrige vælgere. Det er vigtigt for Bornholms udvikling, at unge stemmer blive hørt, ligesom det er vigtigt, at unge stemmer,” forklarer projektleder, Linda Olsen.

Projektet er støttet af Tuborgfondets Demokratipulje, der skal engagere flere unge i den politiske debat både lokalt og nationalt. Her ser man frem til det demokratiske togt. Peter Giacomello, sekretariatschef i Tuborgfondet uddyber:

”Mange unge i 20erne stemmer ikke, når der er valg. Det er en tendens, vi gerne vil være med til at ændre på i Tuborgfondet. Vi vil give flere unge lyst til at deltage og mulighed for at få indflydelse i samfundet og støtter aktiviteter, hvor unge oplever, at deres mening og engagement tæller, og det er ”Rock the Boat – Vote” et godt eksempel på.”

Udover aktiviteterne på ”Mester”, deltager ”Rock the Boat – Vote” på søndag, når TV 2/Bornholm, Bornholms Tidende og Foreningen Folkemødet inviterer til valgarrangementet ”Bornholmske Stemmer” i Aakirkebyhallerne. Og samtidig vil projektet være markant til stede på øens største samlingssted for unge, Campus. Her vil der både være arrangementer og mulighed for at høre mere om kommunalvalget, demokrati og vigtigheden i at bruge sin stemmeret.

På Campus Bornholm glæder man sig over samarbejdet. Rektor, Inge Prip, udtaler:

“Vi er rigtig glade for samarbejdet med Folkemødet om at sætte fokus på kommunalvalget. Både med events og i pauserne mellem timer. Der må godt gå sport i at få stemmeprocenten op og motivere de unge til at deltage i den demokratiske samtale.”

Hos Foreningen tyvstartede man allerede projektet ifm. Kulturugen, hvor man afholdt en workshop for unge, der kom frem til tre konkrete emner, som en række lokalpolitikere debatterede senere samme dag.

MERE INFO

”Rock the Boat – Vote” bliver til i samarbejde mellem Foreningen Folkemødet og Tuborgfondet og kører til og med kommunalvalget den 16. november.

Tuborgfondets Demokratipulje støtter flere projekter rundt om i landet, der skal engagere flere unge i den politiske debat både lokalt og nationalt og bidrage til, at unge finder vej til stemmeboksen i november.

Til kommunalvalget i 2017 på Bornholm var stemmeprocenten blandt 18-25 år på 58,3% og blandt de 26-30-årige var den på 55,9%. Blandt vælgere over 31 år var stemmeprocenten på 76,7%.

Aktiviteter i forbindelse med ”Rock the Boat – Vote”

10. oktober: Valgarrangementet ”Bornholmske Stemmer” i Åkirkebyhallerne fra kl. 11-17

29. oktober: Rock the Boat i Tejn Havn fra kl. 18-23

5. november: Rock the Boat i Nexø Havn fra kl. 18-23

12. november: Paneldebat hos Campus fra kl. 10-12

12. november: Rock the Boat i Rønne Havn fra kl. 18-23