Search

Tak for et godt Kick-Off

Læs et re-cap af dagens oplæg her.


Først og fremmest tak for et helt fantastisk Kick-Off, hvor

flere end 250 havde tilmeldt sig til at deltage.

Husk at al ansøgning om at deltage sker via Folkemødets Selvbetjening

På kick-off præsenterede Jonas Ravn fra OPERATE Folkemødeanalysen 2024. 

Det er ikke nogen hemmelighed at vi er meget glade for årets analyse. Den viser blandt andet at 68% af folkemødedeltagerne i 2023 var gengangere og havde været med 3 år eller mere. 90% af deltagerne anbefaler i høj grad andre at deltage i Folkemødet.

"Folkemødet styrker dialogen mellem politikerne, organisationer og borgere" - det var 78% af deltagerne på Folkemødet enige i. Mens 75% svarede ja til at "Folkemødet styrker demokratiet i Danmark".

I forhold til hvad deltagerne får ud af de arrangementer de deltager i på Folkemødet, så foretrækker et stort flertal at forskellige synspunkter er repræsenteret, så deltagerne får modspil (84%) og at der gås i dybden med emnet, og der er plads til nuancer (89%).

Årets analyse sluttede af med tre anbefalinger til næste års events:
- Skab events med substans
- Tænk events som en del af noget større
- Hav mod til at gå imod strømmen

Her er link til analysen, hvor I kan læse meget mere.

Det talte vi om på mødet

Direktør Peter Christiansen præsenterede Folkemødet tanker og visioner for 2024 og de kommende år.

•Foreningen Folkemødet vil de kommende år intensivere arbejdet med demokrati. Danmarks største demokrati festival skal blive bedre indholdsmæssigt, kvalitetsmæssigt, dannelses- og uddannelsesmæssigt indenfor udvikling, styrkelse og nytænkning af demokratiet.

•Partnerskaber.

•Vi forsøger at lave flere tema-pladser – uden at fragmentere Folkemødet.

•Mere international aktivitet.

•Holistisk plads – mere struktureret områdeopdeling – mad, lounges, events, fester.

Det praktiske:

•Fokus på tryghed og tilgængelighed fra Folkemødets side.

•Stor prioritet at få lørdagen til at blive mere dynamisk – som stadeholder er man forpligtet til at have fuldt program alle tre dage.

•Bedre logistik – Folkemødet arbejder på bedre løsninger i forhold til busser mv.

•Overnatning er en kæmpe udfordring. Vi arbejder på mere camping og at få hele øen i spil (her er bedre transport også en vigtig faktor). 

•Arrangørhåndbogen – vigtigt at arrangører tjekker den løbende for updates.