Search

VERDENSMÅLENES PLADS – PARTNERSKABER FOR HANDLING


På Folkemødet finder man allerede en række vellykkede temascener. Verdensmålenes Plads er en af de scener på Folkemødet, hvor flere aktører går sammen om et fælles tema. 

Bag Verdensmålenes Plads står handletanken 2030beyond, som hvert år udvikler og koordinerer pladsens indhold sammen med Værtsgruppen bestående af Udenrigsministeriet, Dansk Industri, Industriens Fond, Realdania, 2030-panelet og 2030-Netværket, der fastlægger den økonomiske ramme, kriterierne for at deltage og events på pladsens tre scener. Pladsen havde i 2023 fem års jubilæum på Folkemødet, hvor der med afsæt i verdensmål 17 ”Partnerskaber for handling”, skabes tværsektorielle silonedbrydende samarbejder, ungeengagement og internationale møder om Verdensmålene for en bæredygtig fremtid i balance.

Rina Lauritzen Trautner, medstifter af 2030beyond og chef for Verdensmålenes Plads siden opstarten i 2018, beskriver Verdensmålenes Plads som en Trivial Pursuit brik: 2030beyond leverer selve brikken, som er de fysiske rammer, værdisættet og konceptet for Verdensmålenes Plads, mens samarbejdspartnerne leverer de forskellige indholds-”oste” med deres respektive profiler på tværs af sektorer. Ikke alle parter er med i alle dele af processen, men alt baserer sig på det fælles værdisæt: opnåelsen af en bæredygtig verden for alle i 2030. Dette bygger på det bedste råd, som Rina kan give arrangører, der ønsker at gå flere sammen: at man har et fælles værdisæt og en fælles dagsorden.  Alle parter skal have noget ud af deres deltagelse, men hovedformålet skal være at bidrage med relevante perspektiver til den fælles handlingsorienterede samtale. Dette opnås ved at arbejde med innovation i partnerskaberne i hele årshjul og ikke blot et par måneder før Folkemødet.

 

Der findes ikke et quick-fix, når man skal etablere nye samarbejder frem mod en temaplads beskriver Jeppe Brandt Sørensen, som er projektkoordinator for Verdensmålenes Plads. Det er vigtigt, at man starter i god tid, sætter ressourcer af til at undersøge og opsøge relevante samarbejdspartnere, formulere det fælles mål samt at forventningsafstemme bidrag og ressourcer.

Når Værtsgruppen vælger events, modtaget via et åbent call, prioriteres events, som samler aktører med forskellige ståsteder. Eventarrangørerne må bryde med fordomme og slå hul i siloerne, hvis man vil ændre på status quo og skabe handling. Det er nemlig på den måde, at man får skabt et godt samarbejde og i fællesskab får sat fokus på de vigtige dagsordener på tværs af samfundsskel og landegrænser. Derfor afholder 2030beyond et Co-Creation event d. 9/1, hvor alle interesserede, store som små fra alle sektorer, kan møde hinanden og samskabe events til Verdensmålenes Plads’ tre scener. Hvis man er interesseret i at deltage ved dette event, foregår tilmelding her eller kontakt Jeppe Brandt Sørensen på js@2030beyond.org.