Search

FREMTIDENS STEMMER

Fremtidens stemmer er et projekt af Ungdomsbureauet, SAGA og Avilius på vegne af Tuborgfondet og Folkemødets samarbejde Ung Agenda. Fremtidens Stemmer er en samling af unge stemmer, der vil bidrage til den demokratiske samtale på Folkemødet. 


‘’De unge vil ikke demokratiet’’. Sådan lyder en ofte hørt myte om den danske ungdom. Unges engagement i samfundet er stigende, men måden de engagerer sig på ser måske anderledes ud end tidligere. Derfor er det vigtigt, at vi nytænker rammerne for den demokratiske samtale og måde at blande sig på, særligt på Folkemødet hvis formål netop er dette. 

Folkemødets arrangementer bør i højere grad afspejle befolkningssammensætningen, hvad angår alder, køn, etnicitet, seksuel orientering, uddannelsesniveau, geografi mv. Derfor er Ungdomsbureauet, SAGA og Avilius gået sammen med Ung Agenda og Tuborgfondet, om at skabe bedre repræsentation af den brede ungdom på Folkemødet. I fællesskab vil vi vise at der er unge fra hele landet, der vil og kan bidrage til den demokratiske samtale.  Konkret er vi gået sammen om at lave en samling af fremtidens stemmer med 100+ unge, der er klar til at blive hørt på scenerne og i teltene på Folkemødet i år. 

Samlingen er en service til alle aktører på Folkemødet, som de kan benytte sig af for at finde unge stemmer til deres debatter. Du finder samlingen her

“Det er samtalen og den gensidige forståelse og respekt, som er demokratiets væsen” (Koch, 1945). Dette er Hal Kochs definition af demokratiet. Koch var teolog, kirkehistoriker og væsentlig bidrager til den danske demokrati debat. Han så demokratiet som en livsform, der skal verificeres og tilegnes på ny for hver generation. 

Kvaliteten af demokratiet afhænger dermed både af, hvordan vi taler sammen, samt at så mange som muligt er inkluderet i samtalen.

Er du mellem 16 og 35 år, og skal din stemme også høres på Folkemødet 2023? Du kan stadig blive en del af samling af Fremtidens Stemmer her

 

HVORDAN FOREGÅR DET:

Du kan booke en panelist fra samlingen ved at række ud til dem direkte og tage dialogen. 

Du finder samlingen her

HVAD ER GODT AT HUSKE

  • Husk at afsætte budget til at booke paneldeltagerne

  • Skab en tryg stemning for at den unge kan deltage i samtalen på lige fod med de ‘garvede’ i panelet

  • Vær åben for forslag/feedback om dit koncept