Search

TILGÆNGELIGHED

Folkemødet er for alle borgere, og vi arbejder hvert år for at gøre vores bedste for at forbedre tilgængeligheden. Læs mere om vores tiltag på årets Folkemøde her.


Alle skal kunne deltage i den demokratiske samtale på lige vilkår. Vi bestræber os derfor på at gøre Folkemødet så tilgængeligt som muligt. For os handler øget tilgængelighed om mennesker, og vi ønsker på tværs af hele Folkemødet at sikre et inkluderende miljø. Vi arbejder derfor målrettet med at mindske de barrierer, der måtte være for både fysisk, mental og social deltagelse. 

Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke er i mål med tilgængeligheden endnu, men at vi er i proces. Oplever du, at Folkemødet mangler noget særligt i forhold til tilgængelighed, har du forslag til, hvad vi kan gøre bedre eller spørgsmål til tilgængelighed, er du meget velkommen til at række ud til projektleder Marie Christoffersen Gramkow på marie@folkemoedet.dk eller på telefon 40299998.

Siden vil løbende blive opdateret.

REJSE OG ANKOMST

Rejse:
Færge: Der går flere færgeafgange dagligt fra Ystad i Sverige til Rønne, og rejsen kan foretages enten i bil, gående eller på cykel. Der er også mulighed for at tage natfærgen fra Køge - med eller uden bil - til Rønne. Man kan ved telefonisk kontakt forud for sin rejse bestille hjælp, hvis man har et synshandicap eller gangbesvær. Læs mere her. Desuden indgår Bornholmslinjen (Molslinjen) i Solsikkeprogrammet, og det er muligt at hente en solsikkesnor på havnen i Rønne. 

Bus: Kombardoexpressen har afgange flere gange dagligt fra København til Rønne og kan tage hensyn til både gangbesværede og personer med synshandicap. Her skal der rettes henvendelse på forhånd. Læs mere her.

Fly: Man kan flyve til Bornholm fra både Billund og København med DAT. DAT tilbyder assistance ved kontakt i god tid forud for afrejse – her er der dog visse begrænsninger, herunder hvor stor en el-kørestol man kan have med ombord, og om denne har batterier og lignende. Læs mere her

Parkering:
Vi har områder med handicapparkeringspladser følgende steder:
12 pladser ved Strandvejen 43 (nordlige del af Allinge)
38 pladser ved Kæmpestranden 2
16 pladser ved Løsebækgade 14 (sydlige del af Allinge - nord for Allinge Badehotel)

Pladserne ved Strandvejen og Kæmpestranden er placeret i udkanten af festivalområdet i hver sin ende med en afstand derimellem på ca. 1,5 km. Pladserne ved Løsebækgade ligger yderligere 250 m fra Kæmpestrandens sydlige del. Pladserne ved Strandvejen kan alene ske ved indkørsel via Slotslyngvej over Sandvig og videre ad Strandvejen mod Allinge. Handicapparkeringspladserne er markeret med kørestolssymbol og må kun benyttes med synligt og gyldigt parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer. Handicapparkering fungerer efter først-til-mølle-princippet.

Der kører desuden shuttlebusser mellem øvrige parkeringsarealer og Kirkepladsen ca. hvert 20.-30. min (alt afhængig af trafik) mellem kl. 09.30-20.00 torsdag-lørdag.

Overnatning: 
Der er flere forskellige muligheder for overnatning, når man deltager på Folkemødet, herunder hoteller, pensionater, vandrehjem, ferielejligheder, sommerhuse, campingpladser m.m. På Destination Bornholms hjemmeside findes der en håndfuld anbefalinger til handicaptilgængelige overnatningsmuligheder, som du kan læse mere om her.

Herudover har Folkemødet selv 3 egne camps: Camp Ung Agenda for 16-30 årige, Folkemindet og Folkeløkken (kun en-dags bookinger). Alle tre camps ligger i gåafstand (henholdsvis 850 m, 400 m og 250 m) fra Cirkuspladsen – vi gør opmærksom på, at vejen til Camp Ung Agenda og Folkemindet nogle steder kan være op/ned ad bakke. Der er tilgængelige toilet-og badfaciliteter på Camp Ung Agenda.

FESTIVALPLADSEN

Festivalpladsen: 
Folkemødet afvikles i Allinge på Bornholm. Byen er en gammel havneby formet af klippelandskab. Det betyder, at byen nogle steder har ujævn belægning som gamle betonfliser, chaussesten og brosten, og at man også kan opleve en del stigninger/fald. Telte og scener er placeret i forskelligt terræn og på forskelligt underlag herunder grus, græsplæner og barkflis, hvilket nogle steder kan besvære fremkommeligheden. Vi bestræber os dog på så vidt muligt at gøre adgangen så nem som mulig. 

Størstedelen af Folkemødets events foregår udendørs eller i telte. Vi gør opmærksom på, at særlige vejrforhold som meget regn eller sol kan medføre, at nogle dele af området kan blive enten mudrede og vandfyldte eller støvede, og være vanskelige at bevæge sig rundt i. I tilfælde af godt sommervejr vil der desuden være minimal skygge, så tag dette i betragtning, når du planlægger din dag. Vi har gratis vandposter fordelt over hele festivalområdet, hvor du kan fylde en vandflaske op. Husk at holde dig hydreret. 

Toiletter: 
Der er flere handicaptoiletter med ramper fordelt over festivalområdet. Alle handicaptoiletterne er så vidt muligt placeret i klynger med øvrige toiletter, så de er nemme at finde. Vi har desværre ikke toiletter med vaskebord og lift.

TRYGHED OG SIKKERHED

Solsikkeprogrammet: 
I 2023 tilsluttede Folkemødet sig ‘Solsikkeprogrammet’ og vi fortsætter i 2024. Solsikkeprogrammet handler om at gøre usynlige handicap synlige. Har man et usynligt handicap kan man bære en særlig ‘solsikkesnor’, som viser omverdenen, at man kan have brug for ekstra tid, tålmodighed eller hjælp. Folkemødets medarbejdere og frivillige har alle modtaget træning i, hvordan man hjælper eller tager hensyn til en bærer af en solsikkesnor. Vi gør opmærksom på, at man har ikke særlige fordele ved at bære solsikkesnoren, men blot viser andre, at man kan have brug for ekstra tid, hjælp eller tålmodighed. Man kan under hele Folkemødet henvende sig i vores infocentre på Kirkepladsen og i Danchells Anlæg og få udleveret en gratis solsikkesnor. 
Læs mere om solsikkesnoren på Folkemødet her.

Servicehunde:
Servicehunde (og hunde i øvrigt) er tilladte på Folkemødet.

Stroboskoplys:
Vi kan ikke garantere, at der ikke anvendes stroboskoplys til koncerterne. Vi opfordrer dog optrædende kunstnere til at undgå at benytte stroboskoplys.

Stillezone:
Festivalområdet er ikke særlig stort og der er mange mennesker, hvilket for nogen kan virke overvældende. Har man brug for at trække sig tilbage fra menneskemængden og få ro til hovedet anbefaler vi, at man søger ned mod vandet og tager et hvil på klipperne med udsigt over havet eller bevæger sig væk fra centrum af  byen. Vi har også etableret en stillezone i Havnegade 45 (indgang fra Kampeløkken).

KOMMUNIKATION 

Sprog:
Størstedelen af Folkemødet foregår på dansk, men nogle events afholdes på engelsk. Særligt de to scener Verdensmålenes Plads og The International Arena afholder events på engelsk.

Tegnsprogstolkning:
Åbnings-, lukke- og partiledertalerne på Folkemødets Hovedscene vil blive tegnsprogstolket.
Der er knap 3000 events på Folkemødet, og det er op til den enkelte arrangør, om de tilbyder tegnsprogstolkning af deres egne events. I vores program kan du filtrere og se hvilke events, det gælder for. 

Teleslynge:
Der er teleslynge i vores egne debattelte: Strandvejens Debattelt, Folkemødets Fællesscene, Røgeriets Debattelt, Kæmpestrandens Debattelt, Danchells Telt og Folkets Debattelt. Den enkelte arrangør kan også have installeret teleslynge til deres events. Tjek vores program for at finde ud af hvilke.